QUY TRÌNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Xem thêm chính sách bảo hành của từng sản phẩm tại đây:

Khi khách hàng nhận thấy sản phẩm bị lỗi, quy trình bảo hành sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1:

Khách hàng điền form yêu cầu bảo hành và điền đầy đủ thông tin được yêu cầu

Bước 2:

Bộ phận kiểm định kiểm tra thông tin sản phẩm trong form yêu cầu bảo hành

Bước 3:

DHL tiến hành thu hồi sản phẩm nếu bộ phận kiểm định nhận định sản phẩm bị lỗi

Bước 4:

DHL chuyển giao sản phẩm đến bộ phận kỹ thuật

Bước 5:

Bộ phận kỹ thuật kiểm tra sản phẩm và ra quyết định bảo hành

Bước 6:

DHL chuyển giao máy cho khách dựa theo quyết định bảo hành