Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng


a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Thu thập thông tin về người mua hàng để có thông tin đối chiếu với thông tin đăng kí bảo hành sản phẩm sau này.


b) Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi nội bộ công ty và khách hàng.


c) Thời gian lưu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin là vĩnh viễn


d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Chỉ những nhân viên trong bộ phận vận hành của công ty mới có thể tiếp cận thông tin của khách hàng.


đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Mọi thông tin của khách hàng đã đăng nhập và mua hàng sẽ được lưu trữ trực tiếp trên nền tảng của website. Mọi thông tin liên quan có thể liên hệ tại: order@vatico.vn


e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Người tiêu dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp thông tin qua công cụ “thông tin tài khoản” trên website


Vatico, đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm và thiết bị chăm sóc sắc đẹp cho thị trường Đông Nam Á.
Liên hệ ngay:
>> Website: https://vatico.vn/
>> Email: order@vatico.vn
>> Fanpage: https://www.facebook.com/VaticoVietnam/