DƯỚI ĐÂY LÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA TỪNG DÒNG SẢN PHẨM DO VATICO PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG

—————————————————————————————————————-

Chính sách bảo hành sản phẩm Smoothskin

Chính sách bảo hành sản phẩm Tripollar

Chính sách bảo hành sản phẩm Philips