QUY TRÌNH DÀNH CHO NGƯỜI MUA HÀNG

I/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA HÀNG QUA WEBSITE

Bước 1:

Chọn sản phẩm muốn mua và thêm vào giỏ hàng

Bước 2:

Bấm nút thanh toán và điền các thông tin được yêu cầu

Bước 3:

Bấm nút “đặt hàng”

Bước 4:

Đặt hàng thành công. Khách hàng nhận email xác nhận từ nhà bán

II/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA HÀNG KHÔNG THÔNG QUA WEBSITE

Bước 1:

Khách hàng tiếp nhận tư vấn về sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm

Bước 2:

Khách hàng xác nhận sản phẩm đặt mua

Bước 3:

Khách hàng cung cấp thông tin liên quan để giao hàng. Bao gồm:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ (nơi nhận sản phẩm)

Bước 4:

Khách hàng cung cấp thông tin về hình thức thanh toán (COD/ Chuyển khoản)

Bước 5:

Nhận email xác nhận đặt hàng từ nhà bán