Vatico hân hạnh là nhà phân phối độc quyền chính hãng các sản phẩm Smoothskin tại Việt Nam.

           ◤  smoothskin bare+

           ◤  smoothskin PURE

           ◤  TRIPOLLAR STOP Vx

           ◤  TRIPOLLAR STOP EYE