QUY TRÌNH XÁC NHẬN/ HUỶ ĐƠN HÀNG

Bước 1:

Người mua xác nhận đặt hàng

Bước 2:

VATICO xác nhận thông tin đơn hàng

Bước 3:

Lên đơn và gửi email xác nhận đến khách hàng

Bước 4:

Trường hợp khách hủy đơn hàng:

+ Người mua thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng về việc hủy đơn hàng

+ Nếu đơn hàng hủy trước khi xuất kho: Báo cho bộ phận kho hủy đơn hàng và xác nhận lại với khách

+ Nếu đơn hàng hủy sau khi xuất kho: Báo khách không nhận hàng và tiến hành hoàn sản phẩm