Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

Hướng dẫn sử dụng máy triệt lông SmoothSkin Bare Fit

Hướng dẫn sử dụng SmoothSkin Pure Fit

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng máy SmoothSkin Pure Fit. Vậy còn máy triệt lông SmoothSkin Bare Fit thì sao? Để đáp ứng nhu cầu triệt lông ngay tại nhà, Vatico sẽ hướng dẫn bạn sử dụng máy triệt lông SmoothSkin Bare Fit nhé Hướng dẫn sử dụng máy triệt […]