Monthly Archives: Tháng Tám 2023

Suy nghĩ về nhiệm vụ đầu tiên ( đức )

+ Là 1 cái task đầu tiên nên còn nhiều cái mới lạ, nhưng qua chỉ đẫn của anh QUÂN thì em đã học thêm được nhiều cái * cách hoàng thành công việc báo cáo lên cho anh thịnh * cải thiện khả năng viết code * tâm trung hơn và học thêm tiếng […]