Category Archives: Hot Product

Hướng dẫn & khắc phục sự cố với SMOOTHSKIN BARE+

1. SMOOTHSKIN BARE+ của tôi chậm lại khi tôi đang sử dụng. Tôi có nên lo lắng không? Không có vấn đề gì. SmoothSkin Bare được trang bị quạt khá mạnh để làm mát các cấu kiện bằng điện, và đôi khi có thể cần phải giảm tốc độ thiết bị một chút để cho […]