reflection về task đầu tiên

Nhiệm vụ đầu tiên khi nhận được vì mới làm quen với công việc nên gặp khá nhiều khó khăn để hoàn thành nó , song nó giúp tôi học được nhiều thứ và rút kinh nghiệm nhiều hơn cho các nhiệm vụ sau

Khó khăn khi làm nhiệm vụ :

 + Còn chậm hiểu vấn đề cần giải quyết , chưa thành thạo code

 + Viết sai code và nhầm về bảng -Khó khăn về thời gian :

+ Đã hoàng thành không đạt chỉ tiêu , làm quá hạn đã đề ra

+ Sai nhiều lỗi lặt vặt khi tạo flie sql và yml

Hoàn thành như nào: Tôi đã vượt qua thử thách nhờ vào sự giúp đỡ của cấp trên và dùng nhiều thời gian để xử lí những lỗi sai sót

Có thể làm lại : Nếu làm lại tôi sẽ nắm chắc cách tạo file sql , yml và cố gắng hiểu rõ hơn về yêu cầu của nhiệm vụ đề ra để giải quyết nó một cách tốt nhất

Nhiệm vụ đầu tiên khi nhận được vì mới làm quen với công việc nên gặp khá nhiều khó khăn để hoàn thành nó , song nó giúp tôi học được nhiều thứ và rút kinh nghiệm nhiều hơn cho các nhiệm vụ sau

Khó khăn khi làm nhiệm vụ :

 + Còn chậm hiểu vấn đề cần giải quyết , chưa thành thạo code

 + Viết sai code và nhầm về bảng -Khó khăn về thời gian :

+ Đã hoàng thành không đạt chỉ tiêu , làm quá hạn đã đề ra

+ Sai nhiều lỗi lặt vặt khi tạo flie sql và yml

Hoàn thành như nào : Tôi đã vượt qua thử thách nhờ vào sự giúp đỡ của cấp trên và dùng nhiều thời gian để xử lí những lỗi sai sót

Có thể làm lại : Nếu làm lại tôi sẽ nắm chắc cách tạo file sql , yml và cố gắng hiểu rõ hơn về yêu cầu của nhiệm vụ đề ra để giải quyết nó một cách tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *