Suy nghĩ về nhiệm vụ đầu tiên ( đức )

+ Là 1 cái task đầu tiên nên còn nhiều cái mới lạ, nhưng qua chỉ đẫn của anh QUÂN thì em đã học thêm được nhiều cái * cách hoàng thành công việc báo cáo lên cho anh thịnh * cải thiện khả năng viết code * tâm trung hơn và học thêm tiếng anh để tiếp cận công việc hiệu quả nhất * cách báo cao công việc của mình trong hôm nay lên Daily Update + khó khăn: về viết code đã viết không tốt , hay viết sai và lưu file không đúng yêu cầu + khó khăn tiếp theo là về thời gian : • Làm chậm không đạt được mục đích hoàng thành trước 1 giờ , làm trể hơn so với thời gia quy định + nếu được làm lại thì e xẻ cố gắng cẩn thận hơn về viết code , học them để hiểu code mình cần viết là gì Xẻ tang tiến độ để hiểu vấn đề cần giải quyết , xẻ cố gắn tránh sai sốt như lần đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *