Suy nghĩ về nhiệm vụ đầu tiên ( đức)

+ Là 1 cái task  đầu tiên nên còn nhiều đều lạ , nhưng mà lại được chỉ dẫn rất nhiệt tình nên cũng đã hoàng thành

+ khó khăn: về viết code đã viết không tốt , hay viết sai và lưu file không đúng yêu cầu

+ khó khăn tiếp theo là về thời gian :

  • Làm chậm không đạt được mục đích hoàng thành trước 1 giờ  , làm trễ hơn so với thời gia quy định

+ nếu được làm lại  thì e  xẻ cố gắng cẩn thận hơn về viết code , học thêm để hiểu code mình cần viết là gì

Xẻ tang tiến độ để hiểu vấn đề cần giải quyết , xẻ cố gắn tránh sai sốt như lần đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *