suy nghĩ về nhiệm vụ đàu tiền ( đức )

+ Là 1 cái task đầu tiên nên còn nhiều cái mới lạ, nhưng qua chỉ đẫn của anh QUÂN thì em đã học thêm được nhiều cái
* cách hoàng thành công việc báo cáo lên cho anh thịnh
* cải thiện khả năng viết code
* tâm trung hơn và học thêm tiếng anh để tiếp cận công việc hiệu quả nhất
* cách báo cao công việc của mình trong hôm nay lên Daily Update

+ khó khăn: về viết code đã viết không tốt , hay viết sai và lưu file không đúng yêu cầu

+ khó khăn tiếp theo là về thời gian :
• Làm chậm không đạt được mục đích hoàng thành trước 1 giờ , làm trể hơn so với thời gia quy định

+ nếu được làm lại thì e xẻ cố gắng cẩn thận hơn về viết code , học them để hiểu code mình cần viết là gì
Xẻ tang tiến độ để hiểu vấn đề cần giải quyết , xẻ cố gắn tránh sai sốt như lần đầu

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *